Niche Skin วิถีปรนนิบัติความงดงามในแบบเฉพาะของนีชสกิน


บริษัท นีชสกิน จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ โดยนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สเต็มเซลล์และอณูชีววิทยา มารวมกันกับนาโนเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ที่มีคุณภาพดี และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด

นพ.ณิชพน ไพบูลย์ | Niche Skin

Mr. Nitchapon Paiboon, (MD) นพ.ณิชพน ไพบูลย์

แพทย์ศาสตรบัณฑิต, ปริญญาโท สาขาเซลล์ต้นกำเนิดและอณูชีววิทยา

แพทย์ที่ปรึกษาด้านความงาม (Aesthetic) เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging Medicine) และ โภชนาการบำบัดเพื่อสุขภาพ (Nutrition Wellness Medicine) ได้นำองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์เหล่านี้มาใช้ในการ วิเคราะห์ปัญหาผิวในเชิงลึก เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในระดับเซลล์ที่ตรงจุด “ร่างกายจะดีได้อย่างไร หากเซลล์ยังป่วยหรือไม่แข็งแรง” ดังนั้นการดูแลผิวในระดับเซลล์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้ผิวพรรณ ผ่องใส และแข็งแรงดร.ธนชัย ตาก๋า | Niche Skin

Thanachai Taka, Ph.D. ดร.ธนชัย ตาก๋า

นักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก (Doctor of Philosophy) ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์และอณูชีววิทยา (Cell and Molecular Biology)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์และอณูชีววิทยา (Cell and Molecular Biology) การเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิด ทางการแพทย์ (Stem Cell Medicine) มีประสบการณ์และงานวิจัยด้านสเต็มเซลล์มามากกว่า 10 ปี ผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยสเต็มเซลล์ ไอเซลล์ (iCell Stem Cell Research Center) “หน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายคือเซลล์ ดังนั้นการดูแลร่างกายที่ดีก็ควรเริ่มต้นที่เซลล์เช่นกัน”นพ. สาธิต ดำรงสกุล | Niche Skin

Mr. Satit Damrongsakul (MD) นพ. สาธิต ดำรงสกุล

ผู้ก่อตั้ง นาโนเซลลูลาแลป (Nano Cellular Laboratory)

แพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการผลิตเครื่องสำอางค์ โดยใช้นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology) และไลโปโซมเทคโนโลยี (Liposomal Technology) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และได้มาตราฐาน สากล “ภายใต้การดูแลของแพทย์ คุณจึงมั่นใจได้ว่าเวชสำอางค์ที่ผลิตออกมานั้น ปราศจากสารอันตราย ปนเปื้อน ปรอท สเตียรอยด์ และสารไฮโดรควิโนนNiche คือ รูปแบบเฉพาะ และ Skin คือ ผิวหนัง
Niche Skin “วิถีปรนนิบัติความงดงามในแบบเฉพาะ ของนีชสกิน”
“The nourishment of beauty in the unique path of Niche Skin”

บทที่ 1 กำเนิดชีวิต (Life)

สรรพสิ่งมีชีวิต ล้วนมีจุดเริ่มต้นจากเซลล์ เมื่อไข่และอสุจิได้ผสานกัน ชีวิตจึงถือกำเนิดขึ้นด้วย “สเต็มเซลล์” จากเซลล์เพียงหนึ่งเซลล์ ได้เติบโตเพิ่มจำนวนและพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อ อวัยวะ และร่างกาย กำเนิดเป็นทารก ความมหัศจรรย์ของ “สเต็มเซลล์” นี้ยังคงแฝงอยู่ คอยดูแลซ่อมแซมร่างกายตลอดเวลาแม้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ นีชสกิน ยึดมั่นการดูแลอย่างล้ำลึกถึงต้นกำเนิดชีวิต ปรนนิบัติความงามอย่างลึกซึ้งในระดับเซลล์และสเต็มเซลล์ เพื่อฟื้นฟูสมดุลจากภายใน สู่ความงดงามภายนอกอย่างแท้จริง

บทที่ 2 วิทยาการแห่งชีวิต
(Life Science)

ความเจริญทางภูมิปัญญาอย่างไม่หยุดยั้ง ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่อย่างไม่สิ้นสุด เมื่อความลับของ “สเต็มเซลล์” ถูกคลี่คลายวิทยาการแห่งชีวิตจึงถือกำเนิดขึ้น การบำรุงดูแลมักได้ผลดีกว่าการรักษาเสมอ เฉกเช่นเดียวกับ “นีชสกิน” ที่มุ่งมั่นการปรนนิบัติความงามโดยองค์ความรู้ที่สมัยใหม่ ในระดับเซลล์ โมเลกุล และพันธุกรรม เพื่อคงความงดงามแม้กาลเวลาก็มิอาจพรากจากไป

บทที่ 3 นาโนเทคโนโลยี
(Nano Technology)

วิถีปรนนิบัติความงดงามในแบบเฉพาะของ “นีชสกิน” หากใช่แต่วิทยาการความรอบรู้ หัวใจสำคัญแห่งความสำเร็จนั้นคือ สัมผัสใหม่แห่งการซึมซับที่ปรนนิบัติผิวอย่างอ่อนโยนแต่มีพลังในการบำรุงเซลล์อย่างล้ำลึก ด้วยนวัตกรรมนาโนลดอนุภาคสาร “หนึ่งในหนึ่งพันล้านเมตร” แล้วห่อหุ้มด้วยถุงพิเศษ “นาโนไลโปโซม” เพื่อดึงเอาประสิทธิภาพสูงสุดของ “นีชสกิน” มาทะนุบำรุงผิวพรรณอย่างนิ่มนวลและกลมกลืน

บทที่ 4 นีชสกิน (Niche Skin)

ด้วยการผสมผสานอย่างกลมกลืนและลงตัวของหัวใจทั้ง 3 พลังเซลล์แห่งชีวิต วิทยาการสมัยใหม่ และนาโนเทคโนโลยี “นีชสกิน” จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อปรนนิบัติความงดงามอย่างสมดุลจากภายในสู่ภายนอก ด้วยสัมผัสอันนิ่มนวลและอ่อนโยนแต่มีพลังแฝงอยู่ภายใน ปรนเปรอผิวพรรณอย่างสมบูรณ์แบบ เฉกเช่น ดอกคาเมเลียที่มีความสง่างามแต่คงความสดใสได้นาน ดั่งความงดงามที่ไร้กาลเวลา

Choose Language