Nano Liposome Technology

Nano Liposome Technology

นาโน-ไลโปโซม (Nano-Liposome) เป็นเทคโนโลยีการขนส่งสารบำรุงผิวในเครื่องสำอางค์ลงสู่ใต้ชั้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการบำรุงด้วยครีมแบบทั่วไป เนื่องจากชั้นเคราตินของผิวจะขัดขวางการซึมผ่านของสารต่างๆ ทำให้ ครีมบำรุงแบบทั่วไปที่มีอนุภาคสารใหญ่ซึมซับลงสู่ผิวได้น้อย จึงได้ผลไม่มาก แต่เทคโลยี นาโนไลโปโซมจะห่อหุ้มสารบำรุงผิวด้วยถุงไขมันชนิดเดียวกันกับเซลล์ที่มีขนาดเล็กระดับนาโน หรือ หนึ่งในหนึ่งพันล้านเมตร จึงซึมผ่านผิวหนังได้อย่างง่ายดายรวดเร็ว นอกจากนี้นาโนไลโปโซม ยังคงคุณค่าของสารบำรุงให้คงอยู่ได้ยาวนานโดยไม่เสื่อมสภาพ และค่อยๆปลดปล่อยสารบำรุงออกมาสู่เซลล์อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดปัญหาการระคายเคืองและข้อแทรกซ้อนพร้อมทำให้เซลล์ผิวได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่

Nano Liposome Technology
Nano Liposome Technology
Nano Liposome Technology


Choose Language